Category Archives: Thông tin quy hoạch

Thông tin quy hoạch là quá trình phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng nhằm các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất, mục đích sử dụng đất của từng vùng kinh tế, địa phương trong một khoảng thời gian xác định.

Tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bình Thuận đồng loạt xây dựng

Sơ đồ tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bình Thuận đoạn Dầu Giây - Phan Thiết

Tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bình Thuận bao gồm 3 dự án thành phần: Dầu Giây Phan Thiết; Phan Thiết Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo Cam Lâm có tổng chiều dài gần 160km, vốn đầu tư 40.000 tỷ đồng. Tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết Dự án này đi qua địa […]